Van xả khí tự động
http://g-techs.com.vn/upload/files/x%E1%BA%A3%20kh%C3%AD(1).png
Việc bơm bắt đầu hoạt động hoặc dòng nước chảy qua các loại van, thiết bị trên đường ống tạo ra bọt khí, nếu không được loại bỏ, nó sẽ gây ra tình trạng nước không được lấp đầy trong đường ống. Sẽ dẫn tới việc dòng nước không đưa tới được các thiết bị và các thiết bị đo hoạt động không đúng. Hoặc có tình trạng tụ khí gây tổn thất năng lượng truyền tải, trong một số trường hợp đường ống cấp nước có thể bị tắc nghẽn do hiện tượng tụ khí đường ống. Van xả khí có tác dụng giải thoát bọt khí ra ngoài môi trường trong quá trình vận hành hệ thống cấp nước là một giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các vấn đề trên.
http://g-techs.com.vn/upload/files/DDAV.png

Van xả khí gang nối bích

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/CAAV-B.jpg

Van xả khí gang

Detail