http://g-techs.com.vn/upload/files/tozen-valve-mix-300x200.jpg
Van cơ Trong các hệ thống HVAC, Cấp thoát nước, PCCC không thể thiếu các loại van chặn, van một chiều, van rọ hút, Van xả khí, Y lọc... thường được gọi là Van cơ. Mỗi loại van đều có tác dụng riêng, mục đích sử dụng riêng, để lựa chọn loại van phù hợp với nhu cầu sử dụng, cần tìm hiều về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mỗi loại van.
http://g-techs.com.vn/upload/files/GBV.png

Van bi

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/Van%20c%E1%BA%A7u%201(2).png

Van cầu

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/BFV(1).png

Van bướm

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/cfv.png

Van đáy (Rọ hút)

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/gate%20valve.png

Van cổng

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/x%E1%BA%A3%20kh%C3%AD(1).png

Van xả khí tự động

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/van%20m%E1%BB%99t%20chi%E1%BB%81u.png

Van Một Chiều

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/Y%20l%E1%BB%8Dc.png

Y lọc

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/Moha.gif

Búa Nước

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/files/%C3%81p%20k%E1%BA%BF%2BNhi%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF(1).png

Áp kế, Nhiệt kế

Detail