Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

Năm 2015 đánh dấu sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu với sự tham gia đàm phán thành công một loạt các hiệp định thương mại quan trọng, mở đường cho sự đầu tư mạnh mẽ từ bên ngoài, cũng như huy động triệt để các nguồn lực từ kinh tế tư nhân và nhà nước cùng tham gia công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Nắm bắt xu hướng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước, như xây dựng dân dụng, hạ tầng giao thông và công nghiệp, G-techs hiện tập trung vào các mảng thị trường ngách hướng đến sự chuyên biệt hóa nhằm đóng góp một phần công sức vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như sau:

  • Cao ốc văn phòng, khu phức hợp và chung cư cao cấp
  • Tòa nhà khách sạn 
  • Bệnh viện và hạ tầng chăm sóc sức khỏe 
  • Các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm thuộc các trường Đại học
  • Nhà máy công nghiệp nhẹ: Dược, điện tử, may mặc, ...
  • Nhà máy công nghiệp nặng: Nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, than khoáng sản
  • Cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm 

Với tiêu chí phát triển bền vững, lấy công nghệ và con người làm nền tảng, chúng tôi mong muốn và luôn luôn nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy trong các dự án của Quý khách hàng!

Sơ đồ tổ chức