Hệ thống Quản lý năng lượng (PMS)

  Hệ thống PMS (Power Managerment System) là hệ thống đo lường, phân tích và giám sát nguồn điện được lắp đặt trong nhà máy, tòa nhà, các khu công nghiệp…nhằm mục đích tự động hóa và quản lý năng lượng sao cho khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất nguồn năng lượng.

 

     Hệ thống PMS nói chung được nhiều công ty nghiên cứu phát triển và áp dụng vào các nhà máy, tòa nhà, siêu thị, hay khu công nghiệp tùy theo nhu cấp cung cấp gọi dịch vụ của khách hàng. Về bản chất thì nguyên tắc hoạt động của hệ thống là như nhau và đều nhằm mục đích tự động hóa và quản lý năng lượng mà tùy theo mỗi công ty có hướng phát triển khác nhau.

 

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc của của hệ thống PMS :

  

Sơ đồ cấu trúc hệ thống PMS của nhà máy hiện đang sử dụng

Giao diện thực tế của hệ thống đã được triển khai

 

PMS mang lại những lợi ích sau:

·         Hiểu rõ biểu đồ phụ tải để thương thảo với điện lực tốt hơn và tối ưu hệ thống

·         Theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí.

·         Xác định rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm…

·         Đưa ra trách nhiệm tiết kiệm đến từng bộ phân xưởng sản xuất.

·         Quyết định đầu tư hợp lý trên cơ sở đồ thị phụ tải.

·         Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh đầu tư

·         Xác định công suất thừa

·         Giám sát thiết bị để biết rõ trạng thái non tải hoặc quá tải.

·         So sánh hiệu quả sử dụng điện để xác định thiết bị hoặc bộ phận sử dụng điện hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao.

·         Xác định các thiết bị chạy không ổn định.

·         Cân bằng tải trên trạm, bảng điện …

·         Nâng cao tuổi thọ thiết bị, tối ưu đầu tư.

·         Giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực

·         Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống

·         Xác định chính xác loại sự cố chất lượng điện năng, thời gian, vị trí của sự cố.

·         Gửi các cảnh báo để đề phòng trước sự cố xảy ra

·         Phân tích nguyên nhân, hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố nhanh và xử lý triệt để.

·         Xác định nguyên nhân sự cố là do thiết bị hay do nguồn điện.